De mooiste magazines De grootste keus De leukste acties
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: 123tijdschrift.nl

De voorwaarden zijn van toepassing op 123tijdschrift.nl. 123tijdschrift.nl is een initiatief van Mediakiosk B.V.. Mediakiosk B.V. treedt op als intermediair voor uitgevers voor de verkoop van abonnementen. Mediakiosk B.V. is gevestigd aan de Capellalaan 65, 2132 JL te Hoofddorp. De klantenservice van 123tijdschrift.nl is bereikbaar via tel. 088-5500196 of via klantenservicentb@sanoma.com.

Artikel 2: Afsluiten van een abonnement:

Je schaft het gewenste abonnement aan door de gevraagde gegevens in te vullen op het bestelformulier en hierna op bestel te drukken.

Artikel 3: Duur van een abonnement

De duur van een abonnement geldt voor de aangegeven periode. Per abonnement wordt in de voorwaarden expliciet aangegeven of het abonnement automatisch afloopt dan wel doorloopt/door jou opgezegd te worden.

Artikel 4: Bevestiging order

De bevestiging van het afsluiten van een abonnement geschiedt door ons via e-mail, indien een e-mailadres is opgegeven. Tevens wordt op het scherm een bevestiging getoond na het aangaan van een abonnement. Het strekt tot de aanbeveling deze uit te printen.

Artikel 5: Betaling abonnementsgeld

De wijze waarop het abonnementsgeld voldaan dient te worden is afhankelijk van de uitgever. Per abonnement wordt de betaalwijze expliciet aangegeven. Meestal geschiedt dit via een eenmalige automatische incasso en/of een acceptgiro. Indien het abonnementsgeld in speciale gevallen aan 123tijdschrift.nl betaald wordt, geschiedt dit per beveiligde eenmalige automatische machtiging of op een in dat geval vooraf aangegeven andere wijze.

Artikel 6: Levertijd en bezorging

De afzonderlijke uitgevers zijn verantwoordelijk voor de verzending van het tijdschrift/dagblad. De standaardlevertijden bedragen:
Dagblad binnen 5 werkdagen
Weekblad 3-5 weken
Maandblad 4-8 weken
Er wordt door de uitgever altijd een nieuw te verschijnen nummer verstuurd. Voor exacte bezorgdata kun je contact opnemen met de uitgever. Voor contactinformatie van de uitgever kun je terecht bij de klantenservice van 123tijdschrift.nl.

Artikel 7: Welkomstgeschenk

Bij sommige abonnementen krijg je een welkomstgeschenk. De levering en garantie op welkomstgeschenken valt onder de verantwoording van de betreffende uitgever.

Artikel 8: Adreswijzigingen

Indien je nog geen tijdschrift/dagblad ontvangen hebt, kun je jouw adreswijzigingen doorgeven aan de klantenservice van 123tijdschrift.nl. Als je al wel een tijdschrift/dagblad ontvangen hebt, dien je contact op te nemen met de betreffende uitgever. De contactgegevens vind je in het colofon van het desbetreffende blad.

Artikel 9: Wijzigen abonnementsprijs

123tijdschrift.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de abonnementen te wijzigen. 123tijdschrift.nl verplicht zich abonnementen die aangegaan zijn onder de oude condities als zodanig te leveren.


Artikel 10: Opzeggen abonnement

Het opzeggen van een abonnement dient bij de betreffende uitgever te geschieden op de door de uitgever aangegeven wijze. Informatie hierover vind je in het colofon van het tijdschrift/dagblad. Voor contactinformatie van de uitgever kun je terecht bij de klantenservice van 123tijdschrift.nl.

Artikel 11: Tijdschrift/dagblad niet ontvangen

Indien je nog geen tijdschrift/dagblad ontvangen hebt, kun je contact opnemen met de klantenservice van 123tijdschrift.nl. Als je al wel een of meerdere nummers van een tijdschrift/dagblad ontvangen hebt, dien je contact op te nemen met de betreffende uitgever. De contactgegevens vind je in het colofon van het desbetreffende blad.

Artikel 12: Mogelijkheid van vervangende goederen of diensten

Indien de uitgever niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen, is zij verantwoordelijk voor het bieden van een vervangend abonnement van tenminste gelijke prijs en kwaliteit. Indien de betaling niet aan de uitgever, maar aan 123tijdschrift.nl gedaan is, biedt 123tijdschrift.nl een vervangend abonnement van tenminste gelijke prijs en kwaliteit. Mocht dit niet mogelijk zijn, volgt restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 13: Herroepingsrecht

Levering van kranten en tijdschriften vormen een uitzondering op het herroepingsrecht van tenminste zeven dagen conform de wet Kopen op Afstand. 123tijdschrift.nl behoudt zich op basis van deze wet het recht voor niet in te gaan op beroepingen op het herroepingsrecht voor eenmaal afgesloten abonnementen.

Artikel 14: Klachten

Klachten over 123tijdschrift.nl dienen schriftelijk (per post) gemeld te worden. De klacht wordt binnen dertig dagen behandeld. Indien de klacht niet naar wens opgelost wordt, kan binnen drie maanden het geschil voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillen commissie.

Artikel 15: Privacy Statement / Wet bescherming Persoonsgegevens

De wijze waarop 123tijdschrift.nl omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

123tijdschrift.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van 123tijdschrift.nl ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van 123tijdschrift.nl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

Artikel 17: Wijzigen voorwaarden

Deze voorwaarden van 123tijdschrift.nl kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst. Indien je na een wijziging de voorwaarden van 123tijdschrift.nl gebruikt, aanvaardt je de (gewijzigde) voorwaarden.

Nieuwsbrief

Krijg 3,50 korting op je volgende aankoop! Schrijf je in voor de
e-mailnieuwsbrief.

weekaanbieding

Kek Mama

4 nummers voor 19,95