Privacy Statement

Privacy waarborging
123tijdschrift.nl verzamelt en bewaart alleen gegevens die vrijwillig zijn afgegeven. Alle gegevens die je aan 123tijdschrift.nl versterkt, verstrekt je in een beveiligde omgeving. Hiervoor maakt 123tijdschrift.nl gebruik van de SSL techniek. Je gegevens worden te allen tijde door 123tijdschrift.nl beschermd en vertrouwelijk behandeld.

Het gebruik van jouw gegevens
Wij gebruiken de door je ingevulde gegevens om de door je gevraagde informatie en/of producten te kunnen leveren. J gegevens worden hiertoe medegedeeld aan onze partners die zorg dragen voor uitlevering van de abonnementen.

Daarnaast worden jouw gegevens door Mediakiosk B.V. (eigenaar van 123tijdschrift.nl) opgenomen in een e-mailbestand. Via Mediakiosk B.V. ontvangt je regelmatig op je afgestemde interessante informatie en aanbiedingen. En informeren wij je op incidentele basis over aanbiedingen op gelijksoortige producten en diensten. (zonder de toestemming vermelding).

Als je aanvinkt geünformeerd te willen worden over geselecteerde aanbiedingen van partners, worden jouw gegevens verstrekt aan derden. Via derden ontvang je interessante informatie en aanbiedingen. 

Wij handelen hierbij conform alle geldende juridische richtlijnen omtrent privacy en direct (e-mail)marketing. Jouw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door 123tijdschrift.nl.

College Bescherming Persoonsgegevens
Mediakiosk B.V. is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1374855. Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Recht van verzet
Je hebt te allen tijde de keuze om op welk moment dan ook jouw toestemming in te trekken; zodra je verzoekt om jouw gegevens te verwijderen, zullen we de informatie die je ons eerder hebt gegeven niet langer opgeslagen houden. Je kunt hiervoor contact opnemen met: 

Mediakiosk B.V.
Capellalaan 65 
2132 JL Hoofddorp
088-5500250